Język:

  • Znaczące projekty

You are here

Projekty

Quito, Ekwador

Inicjatorem tej monumentalnej inwestycji jest Urząd Miejski Obszaru Metropolitalnego Quito (MDMQ). Projekt, o łącznej wartości ok. 1.540.000.000 USD, ma na celu budowę głównej osi „Zintegrowanego systemu przewozów pasażerskich” w stolicy Ekwadoru. Inwestycja ta, oprócz środków budżetowych, jest finansowana przez cztery międzynarodowe banki inwestycyjne.

Przedmiot działalności
Usługi
Montevideo, Urugwaj

Państwowe przedsiębiorstwo energetyczne Urugwaju - Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) powierzyło Ayesie opracowanie świadczenia usług zarządzania w chmurze nową flotą obsługi serwisowej POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH składającą się z 40 pojazdów, jak również zarządzanie Systemami Zasilania Pojazdów Elektrycznych. Flota ta składa się obecnie z 40 pojazdów elektrycznych i zostanie wkrótce zasilona kolejnymi 40 pojazdami.

Przedmiot działalności
Usługi
Borkum (Niemcy)

Projekt B+R NETFFICIENT wykazuje efektywność energetyczną i ekonomiczną technologii magazynowania energii w zakresie smart cities, łącząc je w rzeczywistej sieci elektrycznej i korzystając z synergii pomiędzy nimi a dystrybuowaną wytworzoną energią, inteligentną siecią elektryczną i obywatelami.

Przedmiot działalności
Usługi
Sewilla [ES]

Głównym celem projektu jest opracowanie zestawu narzędzi monitorowania i diagnostyki sieci dystrybucyjnych (SN i nN), podobnych do tych, które tradycyjnie istniały w sieciach wysokiego napięcia (WN). Do tej pory, monitorowanie i diagnostyka w czasie rzeczywistym były stosowane wyłącznie w sieciach wysokiego napięcia. Projekt ma na celu dostosowanie wszelkich powiązanych rozwiązań do sieci średniego i niskiego napięcia.

Zasadniczymi założeniami AYESY dla tego projektu są:

Przedmiot działalności
Usługi
Sewilla

Jako jeden z produktów projektów badawczych E3MEL, Ayesa była w stanie zaoferować firmie Endesa produkty zarządzania danymi pomiarowymi energii elektrycznej (MDM) oparte na produktach BigData OPEN SOURCE, gotowych do wprowadzenia na rynek, co pozwala sprostać całkowicie zmianom prawnym, które miały miejsce w Hiszpanii w związku z rozliczaniem energii elektrycznej na podstawie godzinowych pomiarów zużycia energii przez odbiorców będących gospodarstwami domowymi w oparciu o system pomiarowy Smart Metering.

Przedmiot działalności
Usługi
Algésiras (Cádiz)

Jest to PROJEKT BADAŃ STOSOWANYCH, którego cel stanowi badanie, opracowanie i wykazanie parametrów fizycznych, technologii i algorytmów potrzebnych do zwiększenia efektywności procesów świadczenia usług portowych o znaczącym fizycznym wymiarze, wzbogacając je o nowe dane otrzymywane codziennie z rzeczywistego obrotu portowego za pomocą Platformy SmartCity dostosowanej do procesów świadczenia usług portowych.

Przedmiot działalności
Usługi
City of Panama (Tocumen)
Konsorcjum liderowanemu przez Ayesę powierzono nadzorowanie projektu i budowy nowego terminala pasażerskiego na najwyższym poziomie światowym o unikalnej architekturze autorstwa pracowni Foster & Partners oraz związanej z nim infrastruktury (dojazdy, płyta postojowa dla samolotów i wieża kontrolna). Realizacja tego projektu, wymagająca nakładów rzędu 800 mln dolarów, będzie tym samym największą inwestycją w port lotniczy przeprowadzaną obecnie w Ameryce Łacińskiej.
Przedmiot działalności
Granada
Linia tramwajowa w Granadzie mierząca 15,9 km i obejmująca 26 przystanków na terenie całego miasta to jeden z głównych projektów kolejowych realizowanych aktualnie w Hiszpanii. Ayesa jest odpowiedzialna za zainstalowanie systemów łączności oraz wyposażenie warsztatów.
Przedmiot działalności

Pages